Sahypadan çykmaň aşak geçiň doly göruň we mugt zaýawka ber

Biziň esasy maksadymyz Türkmenistanyň ýaşlarynyň bilim derejesini ýokarlandyrmak

Devices

BIZIŇ HYZMATLARYMYZ:

Biziň kärhanamyz barada...

Ýönekeý hususy kärhanasy Türkmenistanyň ýaşlaryny Hytaý Halk respublikasynyň ýokary okuw jaýlaryna we umumy ýaşaýyş jaýyna ýerleşdirmäne kömek edýär.

Hytaýyň Pekin Şanhaý, Wuhan, Taýpeý, Hanjow, Nanniň, Kunmin, Dalýan we birnäçe şäherleriniň ýokary okuw jaýlaryna girmäne mümkinçilik döredýär.

Biziň kärhanamyz siziñ saýlan şäherňize uniwersitetiňize we ugruňyza ýerleşdirip berýär!

HAWA MEN TAÝYN HYTAÝA OKUWA GITMÄGE